Kraków

Kraków – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni. Krakowski Obszar Metropolitalny liczy 1 468 427 mieszkańców. Położone nad Wisłą, na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Jest jednym z najstarszych miast Polski o ponadtysiącletniej historii, posiada wartościowe obiekty architektury, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. Do 1795 r. Kraków był formalnie stolicą Polski a do 1611 r. siedzibą polskich władców. W latach 1596–1795, czyli do III rozbioru Polski, jako stolica Rzeczypospolitej funkcje stołeczne dzielił z Warszawą, która stała się miastem rezydencjalnym króla.

Miasto posiada również wiele placówek kulturalnych o znaczeniu i statusie narodowym m.in. Narodowy Stary Teatr, Muzeum Narodowe, Drukarnia Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Instytut Książki.

W 2006 r. został wymieniony wśród 5 najbardziej popularnych miast Europy, w 2007 r. uzyskał miano najmodniejszego miasta świata według amerykańskiej agencji internetowej Orbitz, wyznaczającej trendy w światowej turystyce.

Kraków i Małopolska jest jednym z najpopularniejszych turystycznych regionów Polski. Województwo małopolskie odwiedza 14,5% ogółu turystów spędzających wakacje w Polsce, co daje mu drugie miejsce po województwie zachodniopomorskim. Jednocześnie w Małopolsce znajduje się największa w Polsce liczba turystycznych obiektów noclegowych (894, 12,8% wszystkich obiektów w Polsce), z czego 63% przypada na Kraków. W 2010 Kraków odwiedziło 8,1 miliona gości, co stanowiło wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, gdy turystów było 7,3 mln (2009) oraz 7,4 mln ( 2008). W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku liczba osób odwiedzających Kraków systematycznie rosła. W roku 2003 miasto odwiedziło 5,5 mln osób.

Większość osób odwiedzających Kraków to turyści krajowi, przyjeżdżający z Polski. W roku 2010 turystów krajowych było 6 mln, natomiast zagranicznych 2,1 mln, na łączną sumę 8,1 mln osób. Spośród turystów zagranicznych Kraków najczęściej odwiedzają Brytyjczycy (25% turystów zagranicznych), Niemcy (11,9%), Francuzi (7,8%) i Amerykanie (6,9%). Większość osób odwiedzających Kraków to turyści indywidualni (63% ogółu gości).

  Najważniejsze zabytki Krakowa:
 • Zamek Królewski na Wawelu,
  • Katedra Wawelska,
 • Stare Miasto – od 1978 wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
  • Rynek Główny,
  • Sukiennice,
  • Kościół Mariacki,
 • Kolegiata św. Anny,
 • Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Kazimierz – od 1978 wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
  • Cmentarz Remuh,
 • Kopiec Kościuszki.